Програма EФЕКТИ - експерти намират ефективни концепции за обучение и подкрепа за семейства

2020-12-16

Екипът на Фондация Лале започва работа по нова програма за обмяна на опит и практики за подкрепа и включване на родители  и семейства с цел най-добра грижа за децата с партньорски организации в Европа. Нарекохме тази програма ЕФЕКТИ и с реализирането й целим намиране на ефективни концепции за обучение и подкрепа с участието на семейства и експерти. Водещата тема на програмата е свързана с въпроса “Какво е добра образователна подкрепа и как нуждите на семействата могат да бъдат посрещнати по най-подходящия и ефективен начин в общността?”. Програмата включва запознаване и обмяна на концепции и практики в работата с деца и семействата им на различни организации и страни в Европа.

Наши партньори в програмата са Diakonie Baden, Evangelische Hochschule Freiburg и BAG Familienbildung und Beratung e.V. от Германия, Udruga za rad s mladima Breza от Хърватска, Everton Nursery School and Family Centre от Обединеното Кралство и Haro, riksorganisationen för valfrihet jämställdhet, föräldraskap от Швеция.  Дейностите са съфинансирани  по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

С реализиране на програмата ние целим да планираме и изградим мрежа от мотивирани специалисти, които  обсъждат идеи и обучителни методи, участват в обмяна на знания и опит в релевантни мулти професионални компетенции.  Участващите професионалисти представляват различни организации, активни в неформално обучение, ранно детско образование, младежки дейности, висше образование, професионални тренинги, и обучение за възрастни. Ние планираме да се запознаем на място с доказани  добри практики и обсъждаме различни концепции за обучение и неформално образование за подготовка на обучители и професионалисти, които работят със семейства и млади хора, за да бъдат те истински компетентни да засилват ролята на родителите, които да подкрепят и бъдат част от образованието на своите деца. Ние също търсим ресурсно ориентирани концепции  за включващо образование, и такива за интегриране на  семейства на бежанци  в общността, за преодоляване на дискриминация и сегрегация.

Практическото реализиране на програмата започна в края на 2016 година с работно посещение в Германия.

Последна новина

29.06.2018
Подкрепа за семействата в общността – концепции и примери за добри практики от пет страни в Европа

Последното работно посещение за обмяна на опит в рамките на програма ЕФЕКТИ, съфинансирана по програма Еразъм+ на ЕК, беше организирано от водещия германски партньор в Берлин в края на юни. Партньорските организации се събраха, за да обсъдят и формулират своите заключения и препоръки. Ние прекарахме почти две години в работа с тази група от много мотивирани и знаещи колеги от различни организации и страни, като обсъждахме практики от общ интерес.

Основният въпрос на целия проект беше „Каква е „добрата“ образователна подкрепа  и как може нуждите на семействата да бъдат посрещнати най-добре в общността?“ Идеята, която ни събра беше да споделим и обсъдим различни практически концепции и добри практики на квартална работа в сравнителен план в Европа.

След поредица от работни посещения във Фрайбург, Ливърпул, Гьотеборг, София и Осиек, този път се събрахме в Берлин. Партньорите по проекта споделиха своите впечатления, резултати и препоръки в края на двугодишна интензивна обмяна по време на работни посещения и конференции във всички участващи страни.

Както винаги, екипът на Фондация Лале покани колеги от други организации, които работят с деца и техните семейства в България, да се включат в работното посещение в Берлин. Мария Данева от Сдружение Самаряни в Стара Загора, Райна Димитрова от Фондация „Здраве и социално развитие“ в София, Мирослава Маджарова от Клуб на НСО в Търговище и Александрина Вълчева от кабинета на Омбудсмана на Република България, участваха заедно с нас в работното пътуване.

Първите три колежки са пряко включени в дейности по установяване на първите семейни центрове в съответните общности.  В последния ден на посещението посетихме заедно семеен център в квартал Нойкьолн в Берлин с подкрепата на нашите добри колеги от социалните младежки дейности в Нойкьолн. Научихме много за концепцията и дейностите за деца и техните семейства.

Друго интересно посещение беше това в Центъра за бащи в Берлин, където ръководителят Еберхарт Шкафер ни разказа подробно за развитието на ролята на бащите в Германия.

На 26 юни беше заключителната конференция на проект ЕФФЕКТИ във висшето Училище за Управление в Берлин. Повече информация за нея ще намерите в програмата на събитието.

Последната конференция бе закрита със специален концерт и емоционални речи, но продължаващото партньорство ще се развива през следващите години. 

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин