Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата

2020-12-16

Фондация Лале се включи в изпълнението на проект „Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата”.

Партньори в новия проект са  European Roma Information Office (ERIO), Брюксел; Ноу Хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет и Сдружение "Гаврош", Варна. Водещ партньор е Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково.

Целите на проекта са да бъдат овластени ромски жени за подкрепа на образованието на децата; да се разпространят успешни практики за интеграция на ромите в образователната система на национално и европейско ниво и да се насърчи сътрудничеството между институциите и представителите на ромската общност за координиране на техните действия, свързани с образованието на децата.

Планираните дейности включват разработване на методология за провеждане на Фамилни групови конференции (ФГК) и „Училище за родители”; провеждане на 3 събития във Варна, Кюстендил и Хасково за представяне на двата модела за семейна подкрепа; обучение на 51 специалисти, работещи с деца, за независими координатори на ФГК и обучители  в „Училище за родители”;  организиране на 30 Фамилни групови конференции с цел въвличане на ромските жени в процеса на решаване на проблеми с образованието на децата и подобряване на комуникацията им с представителите на  училището; провеждане на 30 „Училища за родители” за позитивно родителство и усвояване на умения за подкрепа на образованието на децата; работа с 450 представители на ромската общност - консултиране, срещи, дискусии - за повишаване на тяхното разбиране за ролята на образованието за развитието на детето; разпространение на резултатите от проекта на национално и европейско ниво - национална конференция, заключителна конференция в Брюксел, уебсайт, брошура за проекта и оценка на въздействието на проектните дейности.

Период на изпълнение на тези дейности е от септември 2018 до август 2020. Проектът е финансиран от програма “Права, равенство и гражданство  (2014-2020)“ на Европейския съюз. Общият бюджет е 182 109 Евро.

Последна новина

03.07.2020
Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата

В продължение на почти 2 години партньорските организации бяха ангажирани с дейности за подкрепа на пълноценно включване на ромски деца в образователния процес и техните майки и семейства. Подходите включваха организиране на Фамилни групови конференции (ФГК) и „Училище за родители”. Обучения за местни специалисти и представяне на двата модела за семейна подкрепа бяха проведени в Хасково, Варна и Кюстендил. Идеята бе да бъдат въвлечени ромски жени в процеса на решаване на проблеми с образованието на децата и подобряване на комуникацията им с училището и образователната система. Проведени са 30 „Училища за родители” за позитивно родителство и усвояване на умения за подкрепа на образованието на децата и 30 фамилни конференции. Колегите по места са работили със значителен брой семейства от ромска общност във формата на консултиране, срещи, дискусии.

Малина Славова от Сдружение „Шанс и закрила“ представи целите и дейностите по проекта. Илиана Тотева, педагогически съветник в ОУ „Н.Вапцаров” и насочващ към ФГК, разказа за развитието и ефекта от модела като започна с думите на една майка „Госпожо, идвам да питам за детето. Нали имам план”. Гергана Енчева от сдружение „Гаврош” говори за прилагането на „Училище за родители“ във Варна и мнението на родителите „Искаме децата ни да се справят, да имат пари, да са добри”. За работата си в общността в Кюстендил сподели Арсо Ганев от НХЦ. Мария Петкова от Фондация Лале представи „Значение и ефект от приложение на модела Фамилна групова конференция в сфера на образованието“. Интересно бе представянето на „Оценката и въздействието на проекта“, направено от Антоанета Матеева от НБУ. В последната сесия Мария Гинева от сдружение „Бъдеще за децата” Казанлък представи опита на организацията в работа с родители за ранно детско развитие на децата им в универсална услуга в къща „Сигурен старт“.

Партньори в този проект са European Roma Information Office (ERIO), Брюксел; Ноу Хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ, Сдружение "Гаврош", Варна и Фондация Лале. Водещ партньор е Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково. Проектът е финансиран от програма “Права, равенство и гражданство (2014-2020)“ на Европейския съюз с общ бюджет в размер на 182 109 евро. 

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин