Проект “Говори с мен”

2020-12-16

„Говори с мен“ е международен партньорски проект, финансиран по европейската програма „Еразъм+“. Наши партньори са Gemeinsam leben & lernen in Europa от Пасау, Германия /организация с огромен опит в работа с доброволци и бежанци, носител на няколко Европейски награди като Active Citizens Europe Award и др./ и  Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca, Румъния. Проектът е насочен към разработване и адаптиране на иновативна програма за млади доброволци в подкрепа на млади бежанци и деца бежанци за да усвоят лесно езика на страната, в която решат да останат в техните страни. Програмата включва обучителни и учебни материали, адаптирани за нуждите и интересите на млади хора. Моделът на работа се прилага с успех в Германия и предполага не академично усвояване на езика, а възможности за общуване на общи теми и ползване на информация в ежедневието.

Целта на проекта е да създаде възможности за говорене и споделяне защото езикът служи като основа за комуникация, размисъл, научаване и предаване на знания и информация. Бежанците много често нямат възможност да практикуват езика на страна, в която се намират.

Последна новина

28.02.2018
Фондация Лале представи пакет материали за подкрепа на бежанци от езикови ментори доброволци.

В продължение на 2 години екипът на Фондация Лале работи по адаптиране, въвеждане и документиране в България на модел  за подкрепа на млади бежанци от езикови ментори доброволци. Това бе възможно с изключителната работа на млади доброволци от София, които се срещаха с млади бежанци в града в продължение на няколко месеца, и в сътрудничество с други организации, които работят с бежанци.

Екипът на Фондация Лале реализира дейностите по разработване и пилотиране в  България на модел за работа на млади доброволци като неформални езикови ментори на млади бежанци в партньорство с колегите от Gemeinsam leben & lernen in Europa от Пасау в Германия и Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca в Румъния. Моделът, който е създаден в Германия, може лесно да бъде прилаган от различни организации, които работят с доброволци в сферата на мултикултурно общуване.

На основата на модела, адаптиран в рамките на проект “Говори с мен”, финансиран по европейската програма „Еразъм+“, и практическия опит на доброволците и бежанците, разработихме пълен пакет материали, които включват ръководство, наръчник, куфарче с инструменти и всичко необходимо за прилагане на модела. Пакетът отразява опита на трите организации в три много различни Европейски държави. Това ни дава увереност, че моделът ще работи и в други страни, прилаган и от други организации.

На 28 февруари представихме модела на специално събитие „Говори с Мен“ в A HUB. Участваха над 20 представители на различни организации, които работят с бежанци и с доброволци като Български Червен кръст, CVS България, Съвет на жените бежанки в България, УНИЦЕФ, Български Съвет за бежанци и мигранти, Група Приятели на бежанците, Център за изследване на демокрацията и др.

Мира Георгиева представи подробно стъпките в разработването и прилагането на модела, илюстрирани с истории, примери и снимки. Участниците задаваха различни въпроси по детайли от практическата работа като участието на деца, избиране на подходящо сигурно и удобно място за срещи на двойките, реакции на родителите на деца- бежанци, подготовката на доброволците и  много други.

В края на събитието всички участници получиха пълен пакет с разработените материали за организации, доброволци езикови ментори и младежи-бежанци. Няколко колеги поздравиха екипа на фондация Лале за споделената практика на иновативен и ефективен проект.

Пакетът материали, които можете да намерите, включва: 

Бежанската ситуация - обобщение от националните проучвания

„Говори с мен“ - Ръководство

Наръчник за обучение на езикови ментори

Наръчник за информационна сесия за младежи - бежанци

Наръчник за междукултурно обучение за младежи - бежанци

Куфарче с инструменти

Наръчник за мултиплициращо събитие

 

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин