Вярата в семейството променя живота на хората

Организиране на фамилни групови конференции за семейства в общината, Сдружение „Център Мария”, Горна Оряховица

Отпусната сума: 1 000 лева 

За контакти: Людмила Цветанова 
Сдружение „Център Мария” 
ул. „Цар Освободител” №11, ет. 3 
Горна Оряховица 5100 
Тел. 0618/ 2 21 81 
center_maria@abv.bg 
www.centermaria.org

Абонирайте се за месечен бюлетин