Вярата в семейството променя живота на хората

Организиране на фамилни групови конференции за семейства в общината, Сдружение „Бъдеще за децата”, Казанлък

Отпусната сума: 1 500 лева 

За контакти: Мария Гинева 
Сдружение „Бъдеще за децата” 
ул. „Войнишка” № 25 
Казанлък 6100 
Тел. 0878 379 261 
special_child@abv.bg 
www.speckids.org 

Абонирайте се за месечен бюлетин