Вярата в семейството променя живота на хората

Организиране на фамилни групови конференции за семейства в общината, Сдружение „Клуб на нестопанските организации”, Търговище

Отпусната сума: 900 лева 

За контакти: Диана Якимова 
Клуб на НСО – Търговище 
ул. „30 януари” 1, ет.3 
Търговище, 7700 
Тел. 0601/ 6 34 25 
clubngo@abv.bg 
www.clubngo.org 

Абонирайте се за месечен бюлетин