Вярата в семейството променя живота на хората

Организиране на фамилни групови конференции за семейства в общината, Сдружение „Съучастие”, Варна

Отпусната сума: 3 600 лева

За контакти: Илиян Ризов
Сдружение „Съучастие”
ж.к. „Възраждане”, бл.22, ап.91
Варна 9020
Тел. 0897 900 950
ilriz@yahoo.com 
www.sauchastie.org

Абонирайте се за месечен бюлетин