Изпратете електронна картичка

Картичките са изработени от деца на възраст 2 до 6 години, които посещават с родителите си семейни центрове „Сигурен старт“, финансирани по Програма "Силата на семейството и общността" на Фондация Лале.

Галерия