Организационна политика за закрила на децата на Фондация Лале

Ние, във Фондация Лале, сме убедени колко е важно да се гарантира сигурността на децата.

Въпреки, че нашата организация не работи пряко с деца и семейства, екипът ни разработи специална вътрешно организационна политика и процедури за закрила на децата с цел свеждане до минимум на потенциалните рискове за безопасността на децата, произтичащи пряко или непряко от нашата работа. Документите бяха разгледани и приети от нашия Управителен съвет в края на септември и влизат в сила от 1 октомври 2015г. Насърчаваме своите партньори и съмишленици да приемат своя политика и така заедно да демонстрираме позиция и стандарти за закрила на децата.