Работно посещение за обмяна на опит в сфера на грижите за деца в Румъния, 14-17 ноември 2016
18.11.2016
Работно посещение в Румъния, 14-17 ноември 2016

По покана на Know-How центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ в рамките на проект „Мрежа за закрила на детето в Югоизточна Европа“ Мирослава Георгиева от Фондация Лале и колеги от Албания, Босна и Херцеговина, България, Молдова и Сърбия, участваха в работно посещение в Яш, Румъния. Домакини на срещата бяха Terre des Hommes, Румъния и румънската Федерация на неправителствените организации за социални услуги.

Работната визита включваше посещение на седем румънски организации активно работещи в Яш - най-слабо развития регион в северната ни съседка. Румънските колеги представиха редица новаторски инициативи в социалната сфера и опита и успехите си в отношенията с местната и държавна власт с цел гарантиране на устойчивостта на инициативите.

World Vision в Негрещи, окръг Васлуй работят с деца и семейства от маргинализирани общности в над 13 населени места. Районът  се характеризира с изключителна бедност – 47% по-висока от средната за страната и огромен процент безработица. Организацията използва мултидисциплинарен екип и си партнира с общината в разнообразните дейности за подкрепа на децата и семействата – извън училищни дейности; превенция на насилието у дома и в училище; предприемачески курсове за стартиране на малък бизнес за родителите; курсове по фермерство и животновъдство – Как да съм добър стопанин; насърчаване на доброволчеството за конкретни каузи от значение на местната общност; регулярни общностни срещи между хората, местната власт и НПО-тата – Какво постигнахме заедно и т.н. Основната им цел е да възродят смисъла на идеята да живееш в общност като научат хората как да работят заедно, да се подкрепят и да си помагат взаимно, преодолявайки наследената от комунистическото минало компрометирана идея за „общото благо“.

Каритас – Яш представиха своя Ресурсен център за деца и младежи „Дон Боско“, в който предоставят допълнителна образователна подкрепа за деца под формата на следучилищни занимални, консултиране и подкрепа на деца и семейства и др., както и мобилната работа на 7-те екипа за домашни грижи и подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания. От скоро имат програма за “start-ups”, както и защитена работилница за производство на различни предмети от хора с увреждания. Обучават членове на семействата как да се грижат за трудноподвижни възрастни хора или хора с увреждания от семейния кръг, така че да съхранят собственото си здраве и безопасност. Поддържат мултидисциплинарен екип, като се опитват да предлагат услуги спрямо нуждите на хората в общността.

Фондация „Солидарност и надежда“ е създадена в Яш от местната православна църква с цел да предоставя широк набор от услуги за най-уязвимите деца и семейства в областта. Основното финансиране идва от църквата и общината, а хората, които работят са специалисти – социални работници, психолози, учители и др., като ползват услугите и на много местни доброволци. Към момента имат три дневни центъра за деца, в които организират следучилищни занимални за подготовка на домашни и наваксване с изпуснатия учебен материал. Имат случаи с 8-10 годишни деца, които никога през живота си не са били на детска градина или училище, тъй като са без лични документи и държавата не подозира за тяхното съществуване. Съдействат за изваждането на документи и работят усилено с децата, за да наваксат бързо и да бъдат записани в местните училища. Консултират семейства и предоставят рехабилитационни услуги на зависими младежи или родители от наркотици, алкохол, хазарт. Поддържат социална кухня, в която всеки ден се предлага топъл обяд на децата от центъра, както и на бездомни или социално слаби хора, а в рамките на деня всеки е добре дошъл за кафе, сок и дребни сладки. Към един от дневните центрове, в едно от близките до Яш села, има конна база, където се предлага безплатна хипотерапия за деца с увреждания, като това е единственото подобно място в цялата област.

Фондация „Звезда на надеждата“ и Фондация „Бетани“ работят основно с деца, младежи и хора с увреждания от Яш и областта.  Благодарение на тях се създават множество родителски организации, включително и първата Федерация на родителите на деца с увреждания. От няколко години основен фокус на работата им е превенция на настаняването на деца с увреждания в институции и подкрепа за семействата им, включително мобилни рехабилитационни услуги в изолирани села и малки населени места. И двете фондации поддържат Дневни центрове за деца с увреждания, предлагат обучения на родителите как да допълват рехабилитацията у дума, как най-адекватно да обгрижват децата си. Основният катализатор за промяна, който са открили, е в това да събереш хората заедно – не само децата, не само родителите, а цялата общност, местната власт, НПО-тата, бизнеса, всички на едно място. От няколко години вече има създадени организации на самите деца с увреждания, които са минали през техните услуги, успели са да завършат успешно училище и дори университет и сега вече сами лобират за собствените си интереси пред държавата и местната власт.

Фондация „Бетани“ има и богат опит в работата с доброволци в училище и в общността и създаването на така наречените междупоколенчески клубове, в които млади и възрастни хора общуват заедно, събират се редовно и споделят опит и общи интереси по различни теми, като например поезия, изобразително изкуство, градинарство, занаяти, местното културно наследство и обичаи и др.

Фондация „До теб“ стартира преди повече от 14 години с Дневен център за младежи и хора с увреждания в Яш, като в последствие отварят още два клона в Търгу Муреш и Констанца. През годините основно на проектен принцип са поддържали редица защитени работилници за хората и младежите с увреждания, свързани с производство на свещи, керамика, картички и други продукти, които са опитвали да продават и по този начин да набират средства за организацията.  Преди три години Управителният съвет на фондацията се събира и взима решение, че за да се гарантира независимостта от проектно финансиране на съществуването на организацията и дейностите за хората с увреждания ще трябва да се създаде печелившо социално предприятие. След обстоен анализ на приходите и разходите и професионално маркетинг проучване на румънския пазар и с подкрепата на европейско финансиране създават „Util Deco“. Предприятието е огромно с клонове в трите румънски градове, като в централата в Яш се помещават шивашки цех, печатарски цех и отдел „Архиви“, където различни институции и организации от цялата страна могат да дадат документацията си за професионално архивиране и да наемат пространство за съхраняването й. 40% от работещите са хора с увреждания, а останалите 40% са хора в затруднено положение – например младежи, излизащи от институции, самотни родители, безработни хора в пред-пенсионна възраст и т.н. Всички те преминават през стандартно интервю за работа, тестови период и поредица от обучения. Останалите 20% са с мениджърски, административни, PR, маркетинг, транспорт и счетоводни функции. Всички поръчки се правят и предплащат онлайн през специален сайт и едва след това се пристъпва към тяхното изпълнение, като по този начин предварително се гарантира пазара на произведените неща. През 2016г предприятието вече е на печалба, като очакванията за следващата година са за нарастване на печалбата, така че да покрие по-голямата част от разходите за услугите за хора и младежи с увреждания, които фондацията предоставя.

Последната част от посещението бе посветена на успешния опит на румънските неправителствени организации в създаването и поддържането на коалиции с цел лобиране за законодателни и финансови промени и разкриване на нови услуги на държавно и местно ниво.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни