Доброволците променят света. Дават времето и уменията си за другите. Те дават решения!
24.09.2019
Конкурс Доброволческа инициатива 2019

Доброволчеството е личен и съзнателен акт на учене, свързаност с хората и солидарност между поколенията. Доброволчеството е част от живота на хиляди хора в България. Доброволци ежедневно променят живота в десетки населени места. Те дават своето време и умения и заслужават подкрепа и признание.

Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявяват традиционния конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България за девета поредна година.

За участие са поканени граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през настоящата година са организирали своя доброволческа инициатива, без разлика на целта, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.

Най-добрите инициативи ще бъдат отличени със сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Организации и отделни хора могат да номинират инициативи, които  познават,  като изпратят попълнен формуляр за представяне на office@navabg.com или го подадат онлайн до 31 октомври 2019.

Пълният списък на инициативите ще бъде представен на Интернет страниците на Националния алианс за работа с доброволци и Фондация Лале в средата на ноември 2019.

Наградите ще бъдат обявени на публична церемония по повод на Международния ден на доброволците в началото на декември 2019 година.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни