Вярата в семейството променя живота на хората

01.09.2016

Всяко семейство има своите радостни и трудни моменти. Всеки от нас е минал през трудни ситуации, свързани с децата, младежите, родителите или възрастните хора в семейството. Някои проблеми могат да бъдат решени  с помощта на роднини и приятели. Има и случаи, в които може да е необходима помощ от здравни специалисти, образователни институции, социални услуги или други агенции.
  
Фамилната Групова конференция е начин за намиране на решение на различни проблеми, при който деца, родители, членове на разширеното семейство, приятели се събират, за да направят план. Тя основава се на стара, традиционна и лесна за разбиране концепция – силата на семейния кръг. Фамилната конференция дава възможност на семейството да се събере, мобилизира собствените си сили и ресурси и изработи възможно най-добрия план за преодоляване на проблема на дете или друг човек от семейството. Членовете на семейството вземат решенията и поемат отговорността. Професионалистите не решават – те предлагат необходимата информация, подкрепа и услуги. Моделът се основава на Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията за правата на човека и Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Фондация Лале постави началото на прилагането на метода Фамилни групови конференции в България през 2011 година с програма "Вяра в семейството" с изключителното партньорство на холандската организация Eigen Kracht Centrale. От същата година Фондация Лале е активен член на Европейската мрежа за Фамилни групови конференции.

През 2016 година фондация Лале започна да предоставя целенасочено финансиране на организации, които са обучени да прилагат метода и са приели документа „Фамилни групови конференции: Принципи и практически насоки“. През следващите месеци те ще организират фамилни конференции за семейства, с които работят и които са насочени към тях от ОДЗ, училища, лични лекари, познати семейства и др.

Последна новина

03.01.2017
Фондация Лале започва програма за подкрепа на местни организации, които работят с деца и семейства, за подготовка на фамилни групови конференции.

Това са организации, които са преминали обучение и са приели документа „Фамилни групови конференции: Принципи и практически насоки“.  Те работят с подготвени независими координатори. Екипът на Фондация Лале ще предостави на партньорите си безвъзмездно финансиране, възможности за обмяна на опит с колеги от България и Европа, допълнителни обучения, информация и съвети. 

Ние и нашите партньори знаем, че Вярата в семейството има силата да променя живота на хората. С 200 лева можеш да помогнеш частично и временно, но не и да промениш  живота на едно дете или семейство. С 200 лева, инвестирани във фамилна конференция за същото семейство, можеш да помогнеш на хората да направят сами план, да мобилизират подкрепа и подобрят трайно живота на децата си за години напред.

Подкрепете ни сега!

Ние ще удвоим всяко дарение и колегите ни в страната ще помогнат на десетки семейства да направят свой план и осигурят добра грижа за децата си!

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин