Програма за малки грантове

10.10.2005

Програмата за малки грантове приключи след 8 години подкрепа за дейности на граждански организации 

Програмата за малки грантове подкрепяше дейности на граждански организации предимно в млките населени места в продължение на 8 години. Целта на програмата беше да насърчи участието на хората от местната общност в инициативи и дейности, свързани с решаване на конкретни социални проблеми чрез достъп до информация и обслужване; подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения; повишаване на социалната ангажираност на младежите и преодоляване социалната изолация на възрастните хора; организиране на традиционни за общността събития, съчетани с доброволчески инициативи; въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа чрез предоставяне на социални услуги в общността. 


От 2005 до 2012 година бяха подкрепени над 140 проекта в цялата страна на обща стойност 520 000 лева. Допълнително бяха предоставени 17 компютъра и друго техническо оборудване.

Местните организации, които реализираха проектите, намериха от различни източници допълнително финансиране в размер на повече от 240 000 лева.

В началото на 2013 година програмата приключи, за да отвори място на нова програма за подкрепа на дейности на граждански организации, която ще бъде обявена през годината.

Организациите, които вече са разработили проект, могат да го изпратят до 14 януари /дата на пощенски печат/. Проекти, подадени след тази дата, няма да бъдат разглеждани.

Последна новина

31.10.2013
Народно читалище „Васил Христов – 1927”, с. Рупци, община Червен бряг

Целта на проекта ни беше да направим център за възрастни хора и младежи в село Рупци, където да има условия за общуване между поколенията, за разширяване на социалните контакти, за организиране на различни занимания, срещи и разговори. 

След като направихме ремонт на помощение в читалището, там бе обособен Дневният център. Тoй се посещава от всички желаещи от селото без значение на възраст, пол, етнос и интереси. Организирахме обучения за работа с компютър и интернет за желаещите възрастни хора. В обученията, които се проведоха с помощта на младежи-доброволци от селото, се включиха около 30 човека. За по-малко от една година в Дневния център проведохме 9 образователни лекции, 5 състезания, 3 изложби, 2 театрални постановки. Желаещите да ползват компютрите и да играят на тенис на маса се оказаха повече от капацитета на Центъра. Интерес към него проявяват дори хората от съседното село, където няма читалище. 

В бъдеще ще насочим усилия към поддържане на Центъра със средства на читалището и с доброволен труд на жителите на село Рупци. До края на месец октомври предстои провеждането на благотворителен концерт, а събраните средства ще бъдат използвани за дейностите на Дневния център. Работата му продължава целогодишно и той се оформя като средище, където организираме различни чествания от културния календар на общността. Планираме да осигурим едно работно място, като вече сме подали необходимите документи в Бюрото по труда. 

За нас този проект е иновативен метод за преодоляване на социалната изолация на възрастните хора в малките населени места. Затова ще продължим да популяризираме нашата дейност и да привличаме партньори. 

Народно читалище „Васил Христов – 1927”
Анета Архангелова 
Ул. Георги Димитров 51 
С. Рупци, 5994 
Общ. Червен бряг 
Обл. Плевен 
Тел. 0878 179 571 
chitaliste_ryptsi@abv.bg

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин