Вяра в семейството

2015-08-18

Програма Вяра в семейството има за цел подобряване на грижата за децата в семейства с проблеми чрез целенасочена подкрепа, която стимулира ресурсите на семейство да се справи с трудностите и да осигури най-добрата грижа за децата. Въвеждането на метода на фамилни групови конференции се осъществява с подкрепата на фондация Уникредит и Уникредит Булбанк. Вярата в семейството създава отговорност, упование в собствените сили и по-малка зависимост от социални услуги.  Повече информация.

Последна новина

20.11.2013
Фондация Лале и УниКредит Булбанк организираха заключителна конференция в рамките на проект „Вяра в семейството” на 20 ноември 2013 година в зала в Централата на УниКредит Булбанк. Участваха около 30 представители на Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Министерство на труда и социалната политика и граждански организации от различни населени места в страната.

Екипът на Фондация Лале и местните партньори от Сдружение „Шанс и закрила” в Хасково представиха развитието и резултатите от проекта в България. Дейностите бяха насочени към въвеждане на съвременен демократичен и ефективен модел на подкрепа на деца и семейства – Фамилна групова конференция, който в последните години се прилага все по-широко в Европа. 

Виктория Блажева, директор „Връзки с обществеността и корпоративни комуникации” на УниКредит Булбанк поздрави участниците и прие поздравления за годишната награда на Българския дарителски форум за „Най-добро партньорство” с Фондация Лале в реализирането на проект „Вяра в семейството” от името на Европейската мрежа на организациите, прилагащи Фамилни групови конференции. Тя сподели позицията на екипа на УниКредит, че сътрудничеството е важно за обществото като начин за постигане на устойчиви положителни промени. Партньорството между УниКредит Булбанк и Фондация Лале е успешен пример за обединени усилия и ясно определени роли при демонстриране на ефективни практически модели на работа, които могат да бъдат прилагани в цялата страна. 

Мария Петкова от Фондация Лале говори за значението на „Вярата в семейството” и представи политиката на фондацията за целенасочено развитие на устойчиви програми за социално развитие и ролята на фондацията за въвеждането на новия модел на подкрепа за деца и семейства. Тя обоснова социалната и финансова ефективност на модела, основан на мобилизиране на налични ресурси и възможности на семействата и представи концепцията на фамилната групова конференция.

Малина Славова, председател на Сдружение „Шанс и закрила” Хасково, представи фамилните групови конференции като „Трудности, успехи и преживявания” на екипа в регион Хасково, който реализира пилотното въвеждане на модела в практиката. Тя илюстрира презентацията си с разнообразни практически примери, повечето от които бяха интересни и нестандартни решения на конкретни потребности на деца, предложени и изпълнени от семействата им. 

Галина Маркова, изследовател от Нов български университет и Ноу Хау Център за алтернативни грижи, представи оценка на социалното въздействие на програмата като поредица от отговори на въпросите „Защо фамилните групови конференции, проведени в създадената от „Шанс и Закрила” система , възстановяват разклатената вяра в семейството и как това променя участниците в тях?”. Презентацията включваше наблюдения и изводи за промени в нагласите на специалисти и семейства, множество примери и конкретни препоръки за развитие на метода в България. 

Практически опит от гледна точка на социални и образователни институции представиха Зара Костадинова, началник Отдел „Закрила на детето” и Илиана Тотева, ОУ „Н. Й. Вапцаров” в Хасково. Те отговориха на множество въпроси от участниците в залата. 

Надя Ангелова, социален работник в Отдел „Закрила на детето” в Хасково и първи носител на наградата на Сдружение „Шанс и закрила” за най-активен насочващ сподели впечатленията си за практическото функциониране и ефективност на модела през очите на насочващия специалист. За опита на независимите координатори в работата със специалисти и семейства разказа Христина Масалджиева, активен независим координатор. 

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин