Малки проекти в населените места, засегнати от наводненията

17.12.2013

Програмата беше извънредна и специално насочена към граждански организации и читалища в населените места, засегнати от наводненията и проливните дъждове през 2006 година. Програмата имаше за цел:

  • да подпомогне възстановяването на материалната база и дейностите на граждански организации и читалища работещи в социалната сфера;
  • да насърчи участието на местната общност в инициативи и дейности за преодоляване на трудностите, предизвикани от проливните дъждове и наводненията;
  • да улесни достъпа на хората до информация и услуги.

Подкрепените проекти представляваха инициативи, които са от значение за местната общност. Всички те бяха пряко насочени към решаването на конкретни социални проблеми или специфични местни нужди, предизвикани от наводненията. Дейностите се изпълняваха от местни организации, в много случаи с участието на местната общност чрез полагането на доброволен труд. Програмата приключи в края на 2007 година.

Последна новина

31.01.2007
Читалище “Нов живот”, село Горни Лом

Проектът включваше основно проучване на пролетните обредни празници в село Горни Лом(Сирни Заговезни, Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден) и целеше да запази, съхрани и обогати живото и нематериално наследство на торлаците. Дейностите, които реализирахме включваха сформиране на група ученици от училище “Христо Ботев”, която заедно с учителя по български език и литература да проведе проучването сред местното население. Посещаваха домовете на възрастни хора, които им разказваха за това как са се провеждали празниците в миналото, какви обреди са се извършвали по времето на съответния празник. След това, заедно с учителя си подготвиха и записаха разказите и ги оформиха в диплянка, която се раздаваше на гостите по време на тържествата.

За всеки от празниците разработихме подходящ сценарий, определихме участниците и датите за провеждане на тържествата. Изработихме и специални покани за гостите. Наши гости и партньори във Великденските празници бяха колегите ни от община Чупрене и село Превала. Организирахме и поредица от изложби-базари, включващи и показващи майсторите занаятчии и техните изделия. Чрез поредица от кулинарни изложби с конкурсен характерпоказахме традиционни местни ястия. Направена бе демонстрация по приготвянето на традиционното за района ястие “Бел муж”. Заснет бе филм за живота на хората от селото “Горни Лом – идилия или реалност”.

В резултат от проекта постигнахме повишаване интереса на хората от селото към автентичния фолклор, традициите и самобитните художествени занаяти, характерни за село Горни Лом.

Читалище “Нов живот” 
ул. “Първа” 62
село Горни Лом 3960
общ. Чупрене, обл. Видин
09326/385
kniga_gornilom@abv.bg

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин