Законови и човешки права на възрастните хора

2022-07-25

Проект „Защита на законовите и човешки права на възрастните хора чрез активно гражданство и между-поколенчески подход“ е по същество стратегическо партньорство между четири организации с различна история и различен опит, но споделени разбирания. Sage Advocacy от Ирландия, BAGSO от Германия, Фондация Лале от България и Pro Senectute от Австрия си поставят за цел чрез общо учене и обмяна на практики в областта на активно гражданство и между-поколенчески диалог да засилят защитата на законовите и човешки права на възрастните хора в своите страни.

Проектът предвижда общи срещи и обучения във всяка страна. Заедно партньорите ще организират различни обучителни дейности:

  • Ще включат участниците в разговори за търсене на начин за защита на правата на възрастните хора като отделни индивиди и като група в обществото;
  • Ще работят за добро разбиране на законовите и човешки права на възрастните хора между възрастните и в цялото общество;
  • Ще определят области, в които правата на възрастните хора могат да бъдат застрашени;
  • Ще идентифицират добри практики където такива съществуват;
  • През диалог и анализ на идентифицирани добри практики във всяка от страните на партньорите, ще разработят Наръчник с добри практики за защита правата на възрастните хора.

 

Обученията за екипите и образователните дейности са структуриране по начин, който стимулира участниците да развият своите знания и разбиране за основни документи на ЕС и ООН , които имат отношение към правата на възрастните хора – по специално Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Препоръките на Съвета на Европа за насърчаване на човешките права на възрастните хора и Международния Мадридски план за действие по отношение нарастване възрастта на населението. Участниците ще добият нов поглед към съществуващи и сега започващи дискусии по въпроси касаещи правата на възрастните хора.

На местно ниво всяка партньорска организация ще придобие нова информация и разбиране за добри практики в идентифициране и защита на правата на човека в късна възраст. Други организации, които работят с и за възрастни хора, във всяка страна ще получат възможността да се включат в разговори и дейности. На национално ниво ще бъде повдигнат на дневен ред дебат между държавни агенции и граждански организации, които работят с възрастни хора. На международно ниво ще бъде започнат широк дискурс по политики на ЕС посредством сайт, разработен на основа на опита на участниците в прокта.

Общите усилия на Sage Advocacy, Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V., Pro Senectute Austria и Фондация Лале са подкрепени в рамките на Програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Последна новина

24.11.2022
Права на човека в късна възраст „Където риториката среща реалността“

Първото тридневно обучение в рамките на проект Защита на правата на възрастните хора чрез активно гражданство и между-поколенчески подход“ се проведе в Дъблин в средата на ноември. То бе предшествано от целодневна работна среща на партньорите и дискусионна сесия в Project Arts Centre, където участвахме в събитие от фестивала Bealtaine 2022. По време на обучението имахме интензивна обмяна с изключителни лектори - Patricia Rickard-Clarke, бивш Главен комисар по законодателната реформа и председател на УС на Sage Advocacy; Nora Owen, бивш министър на правосъдието и настоящ член на настоятелството на Safeguarding Ireland; Patsy Fitzsimons, ръководител на Complaints and Investigations at Decision Support Service; професор Amanda Phelan от Trinity College Dublin; David Byrne, бивш Attorney General към правителството на Ирландия и бивш Комисар на Европейската Комисия с ресор здраве и защита на потребителите; съдия John O’Connor и други.

Презентациите и дискусиите отразиха различните перспективи съдебна система и доставчиците на услуги, социалните работници, адвоката и здравната система. Те бяха последвани от представяне на дейностите на независимата организация Sage Advocacy „Нищо за теб без теб. Специална сесия бе посветена на фестивала Bealtaine Festival, организиран ежегодно от Age & Opportunity. Tara Byrne, програмен директор на фестивала сподели примери на активно участие на граждани и солидарност между различни поколения през призмата на културни събития.

Бибиана Савин от Sage Advocacy разказа нагледно за интересна инициатива – изразяване на сложни теми чрез прости послания „Пощенски картички на ръба”. Мери Кондел, юридически съветник в Sage Advocacy, представи инициативата „Мисли напред – Планирай напред“. Партньорите от България, Австрия и Германия подставиха Европейски перспективи по темата за човешките права на възрастните хора. Обменихме много и различни практики и идеи, сравнявахме подходи и възможности. В последния ден проф. Майкъл Браун говори за следващите стъпки в реализиране на общия проект.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин