Законови и човешки права на възрастните хора

2022-07-25

Проект „Защита на законовите и човешки права на възрастните хора чрез активно гражданство и между-поколенчески подход“ е по същество стратегическо партньорство между четири организации с различна история и различен опит, но споделени разбирания. Sage Advocacy от Ирландия, BAGSO от Германия, Фондация Лале от България и Pro Senectute от Австрия си поставят за цел чрез общо учене и обмяна на практики в областта на активно гражданство и между-поколенчески диалог да засилят защитата на законовите и човешки права на възрастните хора в своите страни.

Проектът предвижда общи срещи и обучения във всяка страна. Заедно партньорите ще организират различни обучителни дейности:

  • Ще включат участниците в разговори за търсене на начин за защита на правата на възрастните хора като отделни индивиди и като група в обществото;
  • Ще работят за добро разбиране на законовите и човешки права на възрастните хора между възрастните и в цялото общество;
  • Ще определят области, в които правата на възрастните хора могат да бъдат застрашени;
  • Ще идентифицират добри практики където такива съществуват;
  • През диалог и анализ на идентифицирани добри практики във всяка от страните на партньорите, ще разработят Наръчник с добри практики за защита правата на възрастните хора.

 

Обученията за екипите и образователните дейности са структуриране по начин, който стимулира участниците да развият своите знания и разбиране за основни документи на ЕС и ООН , които имат отношение към правата на възрастните хора – по специално Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Препоръките на Съвета на Европа за насърчаване на човешките права на възрастните хора и Международния Мадридски план за действие по отношение нарастване възрастта на населението. Участниците ще добият нов поглед към съществуващи и сега започващи дискусии по въпроси касаещи правата на възрастните хора.

На местно ниво всяка партньорска организация ще придобие нова информация и разбиране за добри практики в идентифициране и защита на правата на човека в късна възраст. Други организации, които работят с и за възрастни хора, във всяка страна ще получат възможността да се включат в разговори и дейности. На национално ниво ще бъде повдигнат на дневен ред дебат между държавни агенции и граждански организации, които работят с възрастни хора. На международно ниво ще бъде започнат широк дискурс по политики на ЕС посредством сайт, разработен на основа на опита на участниците в прокта.

Общите усилия на Sage Advocacy, Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V., Pro Senectute Austria и Фондация Лале са подкрепени в рамките на Програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Последна новина

26.07.2022
Защита на правата на възрастните хора чрез гражданско участие и между-поколенчески подход е в основата на общите дейности на партньорите

Често четем и говорим за правата на децата, на жените, на хората с увреждания, на хората от малцинствата …. Малко сме чували, обаче, за правата на възрастните хора.

Фондация Лале започна работа по нов проект в партньорство със Sage Advocacy от Ирландия, BAGSO от Германия и Pro Senectute от Австрия. Общата ни цел е да поставим темата за правата на възрастните хора, като стимулираме и организираме учене и обмен на практики в областта на участие на гражданите и диалог между поколенията хора в нашите страни.

Първата ни работна среща се проведе в Бон в следата на юли. С любезното домакинството на колегите от BAGSO споделихме мисли и наблюдения за разбирането и спазването на правата на възрастните хора в различните страни. Обсъдихме общи намерения и планирахме конкретни стъпки за следващите месеци.

Проект "Защита на правата на възрастните хора чрез гражданско участие и между-поколенчески подход" се реализира с подкрепата на Програма Еразъм+ на Европейския съюз.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин