Законови и човешки права на възрастните хора

2022-07-25

Проект „Защита на законовите и човешки права на възрастните хора чрез активно гражданство и между-поколенчески подход“ е по същество стратегическо партньорство между четири организации с различна история и различен опит, но споделени разбирания. Sage Advocacy от Ирландия, BAGSO от Германия, Фондация Лале от България и Pro Senectute от Австрия си поставят за цел чрез общо учене и обмяна на практики в областта на активно гражданство и между-поколенчески диалог да засилят защитата на законовите и човешки права на възрастните хора в своите страни.

Проектът предвижда общи срещи и обучения във всяка страна. Заедно партньорите ще организират различни обучителни дейности:

  • Ще включат участниците в разговори за търсене на начин за защита на правата на възрастните хора като отделни индивиди и като група в обществото;
  • Ще работят за добро разбиране на законовите и човешки права на възрастните хора между възрастните и в цялото общество;
  • Ще определят области, в които правата на възрастните хора могат да бъдат застрашени;
  • Ще идентифицират добри практики където такива съществуват;
  • През диалог и анализ на идентифицирани добри практики във всяка от страните на партньорите, ще разработят Наръчник с добри практики за защита правата на възрастните хора.

 

Обученията за екипите и образователните дейности са структуриране по начин, който стимулира участниците да развият своите знания и разбиране за основни документи на ЕС и ООН , които имат отношение към правата на възрастните хора – по специално Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Препоръките на Съвета на Европа за насърчаване на човешките права на възрастните хора и Международния Мадридски план за действие по отношение нарастване възрастта на населението. Участниците ще добият нов поглед към съществуващи и сега започващи дискусии по въпроси касаещи правата на възрастните хора.

На местно ниво всяка партньорска организация ще придобие нова информация и разбиране за добри практики в идентифициране и защита на правата на човека в късна възраст. Други организации, които работят с и за възрастни хора, във всяка страна ще получат възможността да се включат в разговори и дейности. На национално ниво ще бъде повдигнат на дневен ред дебат между държавни агенции и граждански организации, които работят с възрастни хора. На международно ниво ще бъде започнат широк дискурс по политики на ЕС посредством сайт, разработен на основа на опита на участниците в прокта.

Общите усилия на Sage Advocacy, Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V., Pro Senectute Austria и Фондация Лале са подкрепени в рамките на Програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Последна новина

22.09.2023
Партньори от четири страни се събраха за последна работна среща

Партньорите от Германия, Австрия, България и Ирландия проведоха работна среща в Дъблин през септември. Тя бе организирана от водещия партньор SAGE Advocacy. Заедно обсъдихме дейностите и резултатите до този момент, както предстоящите последни стъпки до края на общите ни усилия.

Партньорският проект „Защита на законовите и човешки права на възрастните хора чрез активно гражданство и между-поколенчески подход“  на Sage Advocacy, Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V., Pro Senectute Austria и Фондация Лале е съ-финансиран в рамките на Програма Еразъм+ на Европейския съюз.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин