Социално включване и достоен живот в късна възраст

2015-07-20

Значителен брой възрастни хора в Европа са изложени на риск от бедност и социално изключване. Процентът им в България е особено висок. Доходите в късна възраст често не са достатъчни за да покрият дори най-основните нужди. Съществуващите програми и клубове за възрастни хора все още са крайно недостатъчни. Фондация Лале участва активно и стимулира включването на граждански организации в различни дейности, програми и проекти за социално включване и достоен живот в късна възраст – работни срещи и обсъждания на различни модели за социално включване; консултиране на политики и програми с възрастните хора; възможности за повишаване на финансовата култура на възрастните граждани и други. 

Последна новина

01.10.2020
Можем да бъдем „Общество на всички възрасти”!

Десетки организации се включиха в кампанията „Общество на всички възрасти” за  Международния ден на възрастните хора. Разнообразни инициативи на деца, младежи, читалища, граждански организации, общини показаха внимание към хората, които са се грижили за нас. Вижте кратка информация за събитията.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин