Обмяна на практики за Фамилни групови конференции в Европа

2020-12-16

Фондация Лале започна работа по нова програма за обмяна на практики за Фамилни групови конференции с партньори Gironde Departmental Council от Франция, Family Rights Group от Великобритания и NeuKolln von Berlin от Германия. Дейностите са съфинансирани  по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Дейностите са насочени към създаване на Европейска референтна стойност за практикуване на Фамилни групови конференции (ФГК) с помощта на ръководство за добри практики; изготвяне на стандарти за качество и практически ресурси, предназначени да осигурят ефективен и устойчив дългосрочен подход; споделяне на най-добрите знания за измерване на резултатите и въздействието на ФГК за деца и семейства и за местните и национални власти по отношение на финансовите залози; лобиране на вземащите решения на местно, национално и европейско равнище за предимствата на подхода и в по-общ план за предимствата на разработването на новаторски политики, които включват и семействата в процеса на вземане на решения. Партньорите също така се интересуват от проучване на нови възможни области на приложение на ФГК (различни от благосъстоянието на децата). Екипът на проекта планира да разпространи резултатите от европейския проект във всяка една от партньорските държави, както и в Европейската мрежа на ФГК; да подкрепи бъдещия план на Gironde Departmental Council за обучение на професионалистите в сферата на социалните дейности в подготовката за прилагане и обобщаване на ФГК в Gironde в средносрочен и дългосрочен план. Работейки заедно през следващите две години, партньорите очакват да разширят знанията и приложението на ФГК в своите държави и във връзка с различни публични политики; да развият умения и професионални позиции с цел насърчаване на участието на семействата в подкрепата и решенията, които ги засягат.

Gironde departmental Council е местната община, отговаряща за здравеопазването и благосъстоянието на хората в областта. Нейните компетентности са по-специално в областта на благосъстоянието на децата, насърчаване на здравето, интеграцията, борбата с нестабилността и социалното изключване, социалното развитие и автономията на възрастните хора и хората с увреждания, средните училища, културата, условията в селските райони, пожарна безопасност и опазване на околната среда. С население от 1 505 517 души, Gironde е най-големият департамент в Метрополитен Франция, обхващащ 10 725 кв. км или почти 2% от френската територия. Като основен орган за социално действие в региона, Gironde departmental Council разпределя 52% от своя бюджет към индивидуалните мерки за солидарност, т.е. 585 млн. евро са предназначени за социални действия - благосъстояние на децата, възрастни хора, хора с увреждания, здравеопазване и превенция.

Family Rights Group е национална благотворителна организация, обслужваща Англия и Уелс. Тя се управлява от управителен съвет и се ръководи от главен изпълнителен директор с подкрепата на висш управленски екип. Създадена през 1974 г., Family Rights Group е благотворителна организация, която работи с родители, чиито деца са в нужда, в риск или са в грижи, и членове на разширеното семейство, които отглеждат деца, които не могат да останат вкъщи. Family Rights Group има кампании за правото на семействата да бъде чут гласа им, да бъдат третирани справедливо и да получат помощ в ранен етап, за да се предотврати ескалацията на проблемите. Family Rights Group води политическата работа на Kinship Care Alliance и защитава политиките и практиките, които държат децата в безопасност в семейната им мрежа. В началото на 90-те години Family Rights Group пилотира въвеждането на ФГК в Обединеното кралство и определя стандартите за осигуряване на качеството на ФГК. Финансирана от Министерство на образованието, Family Rights Group провежда програма за изграждане на капацитет и консултантска помощ за подпомагане на английските местни власти да създават или да възлагат устойчиви услуги при грижите за децата като ФГК. Последният одит установява, че 75% от английските местни власти сами организират или възлагат ФГК. Организацията е член на Европейската мрежа на ФГК и осъществява международни дейности за обучение и развитие на ФГК, включително в Шри Ланка, Италия и Китай.

Bezirksamt NeuKolln von Berlin е един от 12-те квартала на Берлин. В него живеят около 330 000 граждани от над 150 националности. Обществените услуги се организират от местните власти. Често администрацията контролира само данъчно финансираните НПО. НПО-тата работят главно на оперативно ниво. Отделът за младежта отговаря за услугите в подкрепа на семействата. Основната задача е да се създават, управляват и финансират услуги за деца и техните родители. Опитът на Bezirksamt NeuKolln с ФГК е от последните 10 години. ФГК се предлагат на семейства от социалните служби. Социалните работници от службите за социални грижи за деца работят заедно с координаторите на ФГК. Те се финансират от местните власти и работят в НПО. В Берлин ФГК е относително нов метод. Изпълнението е процес на сътрудничество в по-дългосрочен план между социалната служба за подпомагане на децата и неправителствените организации. Има мрежа за ФГК в Берлин и Германия, както и в Европа. Bezirksamt NeuKolln работи заедно с университетите по приложни науки и има опит в обучението на персонала.

Последна новина

09.10.2019
„Социални иновации: методът на фамилните групови конференции“ бяха представени в Европейската седмица на регионите и градовете.

Gironde Departmental Council, Бордо, Франция заедно с партньорите си Family Rights Group от Обединеното кралство, Фондация Лале от България и град Щутгарт, Германия, организира семинар, посветен на Европейската седмица на регионите и градовете на тема: „Социална иновация : методът на фамилната групова конференция (ФГК)". Той се проведе на 8 октомври 2019 в Представителството на региона на Nouvelle Aquitaine в Брюксел.

ФГК е метод за подпомагане на семейства и хора, които имат социални затруднения. Този иновативен подход насърчава активното участие на семействата (овластяване) и тяхната среда като ресурс за разработване и следване на съвместен план за действие за решаване на техния проблем. Той е особено ефективен за ограничаване на настаняването на деца в грижи. Прилага се независимо от проблема - вътрешносемейни отношения, закрила на детето, увреждане, старост, трудности в училище, жилище, социална и професионална интеграция ... Конкретните резултати от проекта по Еразъм+ за фамилната групова конференция включват четири държави с различни култури и социални системи.

JeanLuc Gleyze, председател на Gironde County Council, откри форума. Clélia Phiquepal от Direction des Interventions et du Développement Social представи проекта.

Sean Haresnape от Family Rights Group говори за ценностите и принципите на метода ФГК. След това той представи приложението на модела в Обединеното кралство и програмата Lifelong Links за млади хора, напускащи институции.

Мария Петкова от Фондация Лале говори за универсалността на метода, включваща различните области на приложение и типа потребители на ФГК. Втората част от нейното представяне беше за прилагането на ФГК в България и особено с ромски семейства.

Heike Hoer от град Щутгарт направи презентация за метода ФГК от гледна точка на социалната работа и неговото приложение в Щутгарт и Германия.

Редица специални гости представиха своите организации и политики - Irene Bertana от COFACE Families Europe, Axelle Devaux от RAND Europe и онлайн Европейската платформа за инвестиране в деца (EPIC), Мария-Анна Параскева от Европейската комисия.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин