Програма „Силата на семейството и общността”

07.03.2017

Програмата е замислена като инструмент за овластяване на родители, семейства и общности, за да имат те достатъчно знания, умения и капацитет да защитават децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие и добри шансове за бъдещето. Тя е продължение и развитие на тригодишна съвместна програма на фондация Лале и фондация Оук за изграждане на капацитета на местни граждански организации за подкрепа на деца и семейства с цел предотвратяване на насилие, малтретиране, изоставяне и настаняване на деца в социални институции. Повече информация.

Последна новина

07.08.2020
Запознаване с принципите и стандартите на програма „Сигурен старт“ за нови организации, които ще се включват в програмата.

Срещата беше на 21 и 22 юли с участието на представители на Сдружение „Бъдеще за Крепост“, СНЦ „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ от Карлово, Фондация „Здраве и социално развитие“ Кюстендил, които ще получат финансиране по програмата, за да разработят и развият универсалната услуга Детска къща „Сигурен старт“, и Център „Мария“, Горна Оряховица. Проведена бе с любезното домакинство на Сдружение „Бъдеще за децата“ в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Казанлък. Идеята бе колегите да се запознаят с модела на универсална услуга на място и да видят как работи семеен център. Домакините на срещата запознаха гостите с екипа на Детска къща „Сигурен старт“ в с. Горно Черковище, майките и децата, които я посещават. Участниците разгледаха къщата и в неформален разговор научиха от майките и няколко бащи за нуждите и очакванията им. Кметът на селото Антон Антонов посрещна цялата работна група и представи виждането си за възможността за програма за ранно детско развитие за всички деца и семейства в населеното място.

Срещата продължи с представяне на Програма Сигурен старт – стандарти, принципи, цели, контекст, дейности и очаквани резултати. Представителите на организациите работиха по групи върху дефиниране на цели и резултати; ефект, въздействие и определяне на въздействието; определяне на индикатори и източници на информация. Работата бе съпътствана от дискусии и споделяне на мнения и предложения по обсъжданите теми. 

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин