Дарители

KPMG

KPMG България е създадена през месец октомври 1992 г. и е част от KPMG International. В нашите офиси в София и Варна работят над 180 служители, които предоставят следните услуги: одит и счетоводство, съвети в областта на международното и българското данъчно законодателство; правни услуги; бизнес анализи и оценки; съвети по придобивания и сливания, преструктуриране и финансиране, бизнес и финансово управление; съвети в областта на човешките ресурси, информационни технологии и управление на информационния риск.

http://www.kpmg.com/BG/en

Webfactory Bulgaria

Уеб Фактъри България е основана през 1998 година. Екипът е съставен от някои от най-добрите дизайнери и програмисти в България и има опит в създаването на над 250 уеб сайта и интернет проекта.

http://www.webfactory.bg

Посолство на Кралство Холандия

American International Group, Inc. (AIG)

American International Group, Inc. (AIG), е световен лидер в застраховането и финансовите услуги с операции в повече от 130 държави и юрисдикции. AIG компаниите обслужват търговски, корпоратевни и индивидуални клиенти чрез най-голямата световна мрежа от застрахователни консултанти. Компаниите на AIG са водещи и в предлагането на пенсионни планове, финансови услуги и управление на активи по света.

http://www.aig.bg

ING

NG е глобална финансова институция от холандски произход, предоставяща услуги в банково дело, застрахователна дейност и управление на активи на повече от 60 милиона частни, корпоративни и институционални клиенти в над 50 страни по света. ING Банк клон София работи на българския пазар от 1994 г.

http://www.ing.com

Бизнес Парк София

Бизнес Парк София е най-големият офис парк в Югоизточна Европа и предлага един напълно нов подход към бизнеса. Със своята мултифункционална и високотехнологична среда, комплексът осигурява удобство, мобилност и комфорт. Паркът съчетава съществените за бизнеса елементи и съпътстващите ги дейности в една оживена общност.

http://www.businesspark-sofia.com