Дарители

FPI Hotels & Resorts

Фондация "Дънди"

Фондация „Дънди” (ФД) е учредена през 2012 г. за извършване на дейност в обществена полза. Проектите, които фондацията подкрепя са в сферата на спорта, културата и образованието. ФД е финансирана от Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД, дъщерно дружество на канадската публична компания Дънди Прешъс Металс Инк.

 

Runch Spur Charitable Trust

И множество индивидуални дарители